CO NAS WYRÓŻNIA

Świadczymy usługi dostosowane do Państwa potrzeb, obejmujące wszystkie aspekty rachunkowości finansowej, podatkowej jaki i zarządczej, finansów przedsiębiorstw oraz kadr i płac związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poza prowadzeniem księgowości, doradzamy Naszym klientom w zakresie prowadzenia finansów, optymalizacji podatkowej oraz przygotowujemy dla nich raporty, analizy oraz zestawienia pomagające im lepiej zarządzać własną firmą Naszymi klientami są zarówno przedsiębiorstwa prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również spółki osobowe oraz spółki prawa handlowego.
Oferujemy Państwu kompleksowe usługi finansowo-księgowe niezależnie od wielkości Państwa firmy, sposobu opodatkowania czy też liczby zatrudnionych przez Państwa pracowników, a Nasza oferta za każdym razem przygotowywana jest do Państwa indywidualnych potrzeb.
Dla Państwa wygody przygotowaliśmy specjalny kalkulator, który pozwoli Państwu wyliczyć orientacyjną cenę naszych usług oraz skontaktować się z Naszym biurem.
OBLICZ CENĘ

Księgowość:

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Oferujemy kompleksowa obsługę księgową obejmującą:
• Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
• Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
• Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
• Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
• Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań podatkowych
• Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
• Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
• Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald

Kadry i płace:

Oferujemy Państwu pełną obsługę kadrowo – płacową zarówno umów o prace jak i umów cywilno-prawnych, obejmująca między innymi:
• Sporządzanie umów o prace, umów cywilno-prawnych, aneksów, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagrodzeń
• Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
• Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
• Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
• Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
• Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
• Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
• Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
• Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Finanse:

Zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z finansami przedsiębiorstw, i oferujemy państwu kompleksowe usługi obejmujące:

• Pomoc w wyborze źródła finansowania działalności gospodarczej
• Sporządzanie wniosków kredytowych
• Pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych
• Sporządzanie raportów i analiz finansowych

Usługi dodatkowe:

Finanse i rachunkowość są nasza pasją, dlatego też nasza oferta nie sprowadza się wyłącznie do prowadzenia księgowości Państwa firmy. Jesteśmy w stanie pomóc państwu w każdym aspekcie prowadzonej przez Państwa działalności i oferujemy między innymi:

• Sporządzanie rachunku kosztów
• Zintegrowany pomiar wyników
• Analizy struktury i dynamiki
• Zestawienia sprzedaży
• Analizy rentowności
• Pomoc w wyborze formy opodatkowania